Sát Đạo Hành Giả Chapter 102, next Sát Đạo Hành Giả Chapter 103

Bất Tử Chi Thân có thật là thân bất tử, không thể phá? Giác ngộ cấp 3 có phải là đỉnh cao của võ đạo, của sức mạnh? Dị năng giả là ai? Hãy cùng trải nghiệm và tìm câu trả lời qua nét vẽ của Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy. Edit bởi Toàn HIV ( em cùng cha khác ông nội của Toàn Sida) và Editor huyền thoại Thu Đạm :D , Chapter 102

Sát Đạo Hành Giả

/ Chapter 102
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212